Privacy statement

undefined
Waarom verwerkt Blauwhaus persoonlijke gegevens van mij? Het online platform Blauwhaus is een interactief platform waar jongeren elkaar online ontmoeten door middel van meningen en reacties. Om actief deel te kunnen nemen aan het platform heb je een account nodig. De gegevens die je hiervoor invult, slaan wij op.

We gebruiken jouw gegevens om:

 • je te registreren als gebruiker
 • je eventueel te kunnen matchen met een organisatie
 • je te kunnen bereiken via mail of telefoon
 • je uit te nodigen jouw mening te geven of voor een bijeenkomst of activiteit

Je kunt er zeker van zijn dat Blauwhaus de maatregelen genomen heeft die nodig zijn om je gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen. Als je gebruik maakt van onze dienstverlening ga je ermee akkoord dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement Blauwhaus.

Hoe komt Blauwhaus aan mijn gegevens?
We verwerken alleen noodzakelijke informatie die we van jou ontvangen hebben. Dit kan op volgende manieren:

 • Via de digitale weg (website, mail, app of sociale media)
 • Automatisch als je onze website bezoekt (cookies en IP-gegevens)

Welke gegevens verwerkt Blauwhaus waardoor ik kan worden geïdentificeerd?
Door de persoonlijke gegevens die we verwerken, kan je worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld je naam of je e-mailadres. Wat we verwerken zijn de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

We bewaren deze gegevens maximaal drie jaar na opzeggen van jouw account.

Beeldmateriaal
Voor het gebruik van beeldmateriaal door Blauwhaus hanteren wij de volgende richtlijnen:

 • Bij een activiteit met inschrijving vragen we je om toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke.
 • Bij overige activiteiten wordt bij de activiteit zelf aangegeven of er beeldmateriaal gemaakt en gebruikt wordt door ons. Heb je hier bezwaar tegen dan kan je dat melden bij de organisatie zodat we hier rekening mee kunnen houden.
 • Blauwhaus heeft niet de intentie gegevens te verwerken over websitebezoekers of beeldmateriaal te gebruiken van kinderen onder de 18 jaar ténzij we toestemming hebben van ouders of voogd. Wat betreft websitebezoek kunnen we niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Indien we beeldmateriaal willen gebruiken van kinderen jonger dan 18 jaar dan zullen we hier je toestemming voor vragen, als we deze niet al hebben. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt over een minderjarige of onterecht een foto hebben gebruikt, neem dan contact met ons op via privacy@travers.nl, dan zullen wij deze informatie dan wel foto verwijderen.

Welke gegevens verwerkt Blauwhaus waardoor ik niet kan worden geïdentificeerd?
We verwerken ook gegevens waardoor je niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd). Dit zijn geanonimiseerde gegevens om een analyse te maken, trends te ontdekken en worden opgenomen in een rapportage aan bijvoorbeeld de gemeente.

Blauwhaus gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Met wie deelt Blauwhaus mijn persoonsgegevens?
We verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij er een match gemaakt kan worden tussen jou en een organisatie. Dit doen we enkel en alleen in overleg met jou. Op het moment dat je een mening aanmaakt, wordt jouw naam gepubliceerd en is dus voor iedereen inzichtelijk.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?
Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van je verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

Je hebt het recht om ons op elk moment te vragen je persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op onze dienstverlening). We bewaren je gegevens namelijk maximaal drie jaar na het laatste contact of als een traject afgesloten is. Je hebt het recht ons te vragen je gegevens eerder te verwijderen. Verzoeken die onredelijk zijn, als de privacy van anderen hierdoor in gevaar komt of onredelijk grote inspanningen vereisen kunnen we afwijzen.

Wil je gebruik maken van bovenstaande rechten of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan je vraag naar privacy@travers.nl. Om er zeker van te zijn dat de vraag van jou komt, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij de vraag mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen binnen twee weken op jouw vraag reageren.

Je kunt van ons verwachten dat we je persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Welke wijzigingen hebben wij onlangs aangebracht? 
Blauwhaus past haar Privacy Statement van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website is steeds de meest recente versie opgenomen.

Hoe kan ik contact opnemen?Als je vragen hebt over het Privacy Statement stuur dan een e-mail naar privacy@travers.nl. Je kunt per post of telefonisch contact met ons opnemen op:

Stichting Travers
o.v.v. Jongerenplatform Blauwhaus
Burgermeester Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
038 - 750 83 00

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.